Saruna ar Robertu Zīli

Laiks Jauniešiem jauniešu enerģijas stacijā turpinām Eiropas parlamenta diskusijas ar deputātu kandidātiem. Šodien ciemos Eiropas parlamenta Viceprezidents – Roberts Zīle.