Laiks Jauniešiem sadarbība ar SEEDS iceland.

Biedrība Laiks Jauniešiem sadarbībā SEEDS Iceland un Visuomenės ir verslo plėtros institutas no 2. aprīļa uzsāk projekta “BEING A QUALITY VOLUNTEER IS COOL” aktivitātes.

Organizācijas jau MAIJĀ satiksies Bauskas novadā – Laiks Jauniešiem jauniešu enerģijas stacijā, lai diskutētu un apspriestu jautājumus par brīvprātīgo darbu, to kvalitātes celšanu un labās prakses izmantošanu – pielāgošanu savās valstīs.

Projekts tiek īstenots ar Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs

Skatīt vairāk