Laiks Jauniešiem apciemo Ānes jauniešu iniciatīvu centru.

Šodien Gints un Elīza devās apciemot Ānes Jauniešu iniciatīvu centrs, kurā norisinājās Jelgavas novada Jaunieši organizētais pasākums, kur klāt bija arī igauņu jaunieši.

Pastāstījām par mūsu organizāciju, līdzdalību, demokrātiju un iespējām pagastā, novadā un Latvijā. Pastāstījām par ERASMUS+ iespējām un mūsu pieredzes stāstu.

Priecājamies par to, ka mūsu Laiks JauniešiemJelgavas novads struktūrvienībā pievienojas jauni aktīvisti, lai turpinātu aktīvi darboties centrālajā Latvijas daļā.