Apstiprināts projekts

🥰 Rītu sākam ar lieliskām ziņām! Biedrība Laiks Jauniešiem saņēmusi Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ziņu par apstiprinātu projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”.

🤩 Aktivitātes uzsāksim jau aprīļa noslēgumā, gaidīsim visus interesentus uz pasākumiem! Pateicamies komandai, kas rūpīgi strādāja pie pieteikuma sagatavošanas un iesniegšanas.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

#laiksjauniešiem