Atklāj Sevi – Sarunas, Kas Maina

👉🏻 No 2024. gada februāra līdz maijam tika īstenots Bauskas novada pašvaldības finansēts projekts ‘’Atklāj sevi – sarunas, kas maina.’’

🔵 Projekta sākuma posmā notika 2 spēles izstrādes aktivitātes un spēles aprobēšanas pasākums, šajās aktivitātēs iesaistījās jaunieši, dažādu organizāciju un sociālā dienesta pārstāvji.

❤️ Spēle tika izgatavota 100 eksemplāros, norisinājās spēles prezentēšanas pasākums biedrības “Laiks Jauniešiem” jauniešu enerģijas stacijā, kā arī spēles prezentācija 4 Bauskas novada izglītības iestādēs.

🤗 Projekta noslēgumā norisinājās projekta izvērtēšanas pasākums. Kopumā projektā iesaistījās 210 dalībnieki.

⬆️ Jaunieši un citi projektā iesaistītie atzīst, ka izstrādātā spēle ir ļoti vērtīga, veicina jēgpilnas savstarpējās sarunas un sapratni.

#MēsJauniešiem#laiksjauniesiem#Bauskasnovads#AktīviBauskasnovadā#SabiedrībasLīdzdalība#Bauskasnovads#LabiBūtMājāsBauskas novada pašvaldība

Projektu finansē : Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums sabiedrisko organizāciju iniciatīvu realizēšanai