APSTIPRINĀTS PROJEKTS “Ceļš uz savstarpējo sapratni”

❤️ Ar lielu prieku paziņojam, ka mūsu iesniegtais projekts ir APSTIPRINĀTS.

👉🏻 Programmas mērķis ir nodrošināt kultūrorientācijas kursu un pasākumus, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību, pieejamību visos Latvijas reģionos.

✅️ Projektu “Ceļš uz savstarpējo sapratni” finasiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

#KulturaLVUKR2024#LaiksJauniešiem

Latvijas Jaunatnes padome (LJP)Jaunatnes starptautisko programmu aģentūraJaunatnes lietas