Laiks LĪDZDALĪBAI

👉🏻 Biedrība “Laiks Jauniešiem” 2024. gada 29. jūnijā no plkst. 12.00 līdz plkst. 18.00, VEF Kultūras pilī, Ropažu ielā 2, Rīgā organizēs jauniešu līdzdalības konferenci “Laiks LĪDZDALĪBAI”. Dalība konferencē dalībniekiem ir absolūti bez maksas. Konferences galvenā mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 13 – 30 gadiem, jaunatnes jomas darbinieki, kā arī citi interesenti, kuri vēlas vairāk iepazīt jauniešu līdzdalību no dažādiem aspektiem.

🔵 Konferencē tiks organizētas četras paneļdiskusijas, kas aptvers šādus galvenos tematus:

1. Jauniešu loma sabiedrībā un iesaiste sabiedriskajos jautājumos (JAUNIEŠU BALSS)

2. Pārmaiņu veicināšana kopienās un jauniešu līderība sabiedrībā (JAUNIEŠU INICIATĪVAS)

3. Tehnoloģiju ietekme uz līdzdalību un iespēju piedalīties sabiedriskajā dzīvē (LĪDZDALĪBA DIGITĀLAJĀ VIDĒ)

4. Jauniešu līdzdalības šķēršļu mazināšana un “neredzamo jauniešu” atbalsts (ŠĶĒRŠĻI UN IEKĻAUŠANA).

🙏 Dalību konferences paneļdiskusijās ir apstiprinājuši dažāda līmeņa lēmumpieņēmēji, nevalstisko organizāciju vadītāji, satura veidotāji, uzņēmēji, jomas eksperti, jauniešu līderi un jaunatnes jomas entuziasti. Konference tiek organizēta ERASMUS+ līdzdalības projekta “#LAWAvailable 2.0” ietvaros.

❤️Konferences laikā tiks nodrošināta ēdināšana, bet lūgums dalībniekiem iesniegt savu pieteikumu laicīgi, ņemot vērā ierobežoto dalībnieku skaitu. Pieteikšanās anketu var aizpildīt šeit: https://www.ej.uz/LJkonference

🤩 Finansē/Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.