ERASMUS+ Projekts “Story of my life”

👉🏻 Priecājamies, ka 7 mūsu organizācijas Laiks Jauniešiem sūtītie dalībnieki piedalās ERASMUS+ “Story of my life” projektā pie mūsu draugiem Visuomenės ir verslo plėtros institutas – Lietuvā.

🔵 Mentālā veselība, iekļaušana un sadarbība. Spēcīgs projekts, vēstījums un ilgtspēja.

🙌 Turpinām starptautiskas sadarbības un projektus, sekmējot organizācijas kapacitātes un iespēju stiprināšanu.

#Erasmus#laiksjauniešiemJaunatnes lietasLatvijas Jaunatnes padome (LJP)Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra