“Laiks LĪDZDALĪBAI”

📢 Konference “Laiks LĪDZDALĪBAI” apvieno 115 dalībniekus un aktualizē jauniešu lomu demokrātijas procesā

👉🏻 2024. gada 29. jūnijā VEF Kultūras pilī norisinājās biedrības “Laiks Jauniešiem” rīkotā jauniešu līdzdalības konference “Laiks LĪDZDALĪBAI”. Pasākums pulcēja 115 dalībniekus no visiem Latvijas reģioniem. Starp tiem bija jaunieši, jaunatnes jomas profesionāļi un citi interesenti, kas vēlējās iepazīties ar organizācijas “Laiks Jauniešiem” darbību un līdzdalības iespējām jaunatnes jomā.

🔵 Konferenci ar svinīgu uzrunu atklāja bijušais Latvijas Valsts prezidents Egils Levits (2019-2023), uzsverot jauniešu aktīvās iesaistes nozīmi demokrātijas un politiskās līdzdalības stiprināšanā, kā arī nevalstisko organizāciju svarīgo lomu demokrātijas un līdzdalības stiprināšanā. “Laiks LĪDZDALĪBAI” visas dienas garumā moderēja biedrības “Laiks Jauniešiem” valdes priekšsēdētājs Gints Jankovskis.

✅️ Konferences paneļdiskusijas:

Jauniešu loma sabiedrībā un iesaiste sabiedriskajos jautājumos (“JAUNIEŠU BALSS”) Diskusijā piedalījās:

● Randa Ķeņģe, Izglītības un zinātnes ministrija Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā;

● Aleksandrs Oļeiņikovs, Latvijas Jaunatnes darbinieku asociācija valdes loceklis;

● Elīza Elizabete Loja, Biedrības “Laiks Jauniešiem” valdes locekle;

● Eva Upīte, Centrālā vēlēšanu komisija Administrācijas vadītāja;

● Ingars Jēkabsons, Europeers vēstnesis;

🔵 Diskusijā tika analizēta iespēja ieviest balsošanu Pašvaldības un Saeimas vēlēšanās no 16 gadu vecuma, kā arī apsprieda jauniešu iesaisti Eiropas Parlamenta vēlēšanās, līdzdalības statistiku, veicināšanas veidiem un problēmām. Plaša diskusija izvērtās par neformālās izglītības iekļaušanu formālajā izglītībā, lai tādejādi veicinātu pilsonisko izglītību, un paaugstinātu jauniešu līdzdalību vēlēšanās.

Pārmaiņu veicināšana kopienās un jauniešu līderība sabiedrībā (“JAUNIEŠU INICIATĪVAS”) Diskusijā piedalījās:

● Māris Kučinskis, Latvijas Republikas Saeima deputāts;

● Elizabete Baiba Tīzenkopfa, EuroPeers un Eiropas Jaunatnes dialoga vēstnese;

● Jēkabs Čudars, Junior Achievement Latvia programmas absolvents;

● Diāna Ɓišofe Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” nodaļas vecākā eksperte;

● Romans Giedrjus Gorjunovs, Jauniešu Saeima vēstnesis;

🔵 Dalībnieki dalījās pieredzē par dažādām jauniešu līdzdalības formām, piemēram, Erasmus+ un Eiropas solidaritātes korpusa projektiem, Junior Achievement mācību uzņēmumiem, Jauniešu Saeimu un līderu akadēmijām. Tika apspriesti veidi, kā veicināt jauniešu iniciatīvas un nodrošināt papildus atbalsta mehānismus neformālajai izglītībai. Apspriests jautājums par to vai jauniešu iniciatīvām vispār iespējams rāmis – to ir tik daudz, iespējas var atrast katrs, taču “neredzamos” jauniešus nesasniedzam tāpat.

Tehnoloģiju ietekme uz līdzdalību un iespēju piedalīties sabiedriskajā dzīvē (“LĪDZDALĪBA DIGITĀLAJĀ VIDĒ”) Diskusijā piedalījās:

● Andris Grīnbergs, satura veidotājs;

● Atis Ķeņģis, Biedrību “Latvijas Jaunatnes padome” un Piedzīvojumu gara valdes loceklis;

● Aiva Staņēviča, Riga TechGirls valdes locekle;

Renārs Manuilovs, Biedrības Jaunatne smaidam / Youth for Smile izpilddirektors;

● @Zane Legdziņa – Joja, Valsts Kanceleja Valsts pārvaldes attīstības nodaļas konsultante sabiedrības līdzdalības jautājumos;

🔵 Diskusijas laikā tika pārrunātas plašas tēmas par un ap digitālo darbu ar jaunatni, kā arī līdzdalības sekmēšanu caur to. Plašas izvērtās diskusijas par mākslīgo intelektu – tā šobrīdējo ietekmi uz jauniešiem un radītajiem draudiem līdzdalības spēju stiprināšanā. Tika pievērsta uzmanība Pašvaldību digitālajiem projektiem, kas tiks sākti ieviesti no 2025. gada, proti, vai Pašvaldības vēlas stiprināt sevi, vai iegādāties tehniku, kura nedos tik lielu pievienoto vērtību. Plaši izdiskutēts jautājums par sociālajiem tīkliem – to riskiem, jauniešu paradumiem un iespējamo satura veidošanu, lai sekmētu mērķauditorijas sasniegšanu nododot nepieciešamo ziņu.

Jauniešu līdzdalības šķēršļu mazināšana un “neredzamo jauniešu” atbalsts (“ŠĶĒRŠĻI UN IEKĻAUŠANA”) Diskusijā piedalījās:

● Edijs Klaišis , OPEN Radošais Centrs vadītājs;

Reinis Uzulnieks , Labklājības ministrija parlamentārais sekretārs;

Undīne Marija Voino , Eiropas Jaunatnes dialoga vēstnese;

● Lelde Vaivode, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vecākā projektu vadītāja;

Keita Kondore , Biedrības “Laiks Jauniešiem” mentore;

🔵 Dalībnieki dalījās pieredzē par jauniešu atbalsta programmu veidošanu un integrēšanu sabiedrībā, kā arī diskutēja par diskriminācijas mazināšanu un riska grupu jauniešu iesaistīšanu sabiedriskajos procesos – nepieciešamība nodrošināt jauniešiem atbalstu, lai iesaistītos dažādos projektos, pieejamie atbalsta mehānismi un resursi. Diskusiju dalībnieki dalījās pozitīvās pieredzes stāstos par atbalsta sniegšanu jauniešiem – mentora atbalsts, pirmās nepieciešamības preču un uzturēšanās vietas nodrošināšana, kā tas spēj izmainīt jauniešu dzīvi un nodrošināt jauniešiem atspēriena punktu turpmākajai izaugsmei.

🙌 Konferencē ar pieredzes stāstiem uzstājās Ilona Indriksone un Sintija Ančeva no Preiļu novada Tika prezentēta Preiļu novada aplikācija jauniešiem, kas sekmē jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā, pasākumu apmeklēšanā un resursu apkopošanā. Kā arī Valsts probācijas dienesta Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības 4. nodaļas vadītāja Kristīne Kunšteina dalījās dienesta pieredzē ar jauniešiem un sadarbību ar NVO sektoru, lai piedāvātu pēc iespējas plašāku un jauniešiem atbilstošāku sabiedriskā darba izpildes vietu.

📢 Konference “Laiks LĪDZDALĪBAI” organizēta ERASMUS+ līdzdalības projekta “#LAWAvailable 2.0” ietvaros. Finansē/Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Jaunatnes lietasLatvijas Jaunatnes padome (LJP)Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

#LaiksJauniešiem#LaiksLĪDZDALīBAI