Being a quality volunteer is cool!

Fakti

NORISES LAIKS: 01.04.2024 – 01.08.2024
FINANSĒTĀJS: Nordic Council of Ministers
PROJEKTA BUDŽETS: 13480 EUR

Sadarbības Partneri:
  • Society and Enterprise Development Institute
  • SEEDS Iceland
Projekta Mērķis

Mūsu galvenais mērķis ir dot iespēju un iedvesmot Latvijas jaunatnes jomā iesaistītos,
Lietuva un Islande veidos tīklus, apmainās ar labiem prakses piemēriem, lai vairāk jauniešu kļūtu par aktīviem brīvprātīgajiem, vienlaikus veicinot starptautisko sadarbību un kultūras
saprašana. Šī projekta mērķis ir būtiski palielināt jauniešu brīvprātīgā darba popularitāti
strādāt Latvijā, Lietuvā un Islandē, kā arī attīstīt brīvprātīgā darba sistēmas, to
procedūras, motivācija, radot paliekošu pozitīvu ietekmi.

Galvenās Aktivitātes
  • Organizāciju satikšanās un kopēju projektu metodikas izveide, kas veicinās izpratni par jaunatnes brīvprātīgo darbu un pozitīvu attieksmi pret starptautisko sadarbību, veicinot ilgstošu ietekme uz jauniešu pilnvarošanu
  • Četru dienu pieredzes apmaiņas ceļojums, kurā organizācijas no Islandes un Lietuva viesojas Latvijā.
  • Četru dienu braucieni, kuros iesaistīta Latvijas organizācija, kas apmeklē Islandi un Lietuva, veicinot starpkultūru saites un pozitīvu ietekmi uz kopienām ar mērķi veicināt mācīšanos sadarbībā un starptautiskos partnerattiecības.
Sagaidmie Projekta Rezultāti

Sagaidāmie rezultāti ietver izmērāmu ietekmi uz sabiedrību, palielinātu sabiedrības informētību, zināšanas
izplatīšana un paplašināts partneru tīkls. Mūsu mērķis ir radīt ilgstošas ​​pozitīvas pārmaiņas
kopienas, kurās mēs apkalpojam un iesaistām dažādas ieinteresētās personas, tostarp valsts aģentūras,
skolām un vietējām kopienām.