Biedru anketa

Kā pievienoties biedrībā Laiks Jauniešiem?

1. Klātienē

Aicinām aizpildīt elektronisko pieteikuma anketu. Tālāk ar Jums tiks norunāta personīga tikšanās ar kādu biedrības valdes locekli – izrunāsiet visus neskaidros jautājumus, parakstīsiet anketu un sagaidīsiet valdes sēdes pieņemto lēmumu.

2. Attālināti

Aizpildiet anketu izdrukājot to, jautājumu gadījumā droši sazinieties ar biedrības valdes locekļiem, kā arī aizpildīto biedru anketu nosūtiet pa pastu uz adresi – Bauskas novads, Īslīces pagasts, Rītausmas, LLT 14-13, LV-3901 adresētu biedrībai “Laiks Jauniešiem” vai nosūtiet to kā elektroniski parakstītu dokumentu izmantojot pieteikuma anketu.

Vai iesaistoties organizācijā ir jāveic kāds dalības vai ikmēneša maksājums?

Nē. Mūsu organizācijas vērtības un mērķis ir sniegt bērniem un jauniešiem pilnvērtīgu neformālās izglītības nodrošināšanu bez maksas.

Kādas ir iespējas iesaistīties – vēlos darboties komunikācijas, pasākumu organizēšanas un labdarības jomā?

Pēc biedrības “Laiks Jauniešiem” biedru anketas aizpildīšanas ar Jums sazināsies biedrības vadība, lai informētu par nākamajiem soļiem un iespējām iesaistīties aktīvajā jauniešu komandā, kas darbojas mūsu darbības virzienos. Ikviens bērns un jaunietis atradīs sev tuvāko un ērtāko darbības jomu, lai pilnveidotu savas prasmes.

Kādi ir galvenie ieguvumi iesaistoties biedrībā “Laiks Jauniešiem”?

Grūti aprakstīt kādu vienu konkrētu, taču tas ir ieguvumu komplekts – pirmkārt, tīklošanās un jaunu cilvēku iepazīšana,  otrkārt, prasmju un pieredzes iegūšana dažādās darbības jomās, treškārt,  kvalitatīva brīvprātīgā darba veikšana un apliecinājuma izsniegšana…

Vai Jūsu organizācija piedāvā jauniešiem doties ERASMUS+ apmaiņas braucienos?

Jā, mūsu organizācija no 2022. Gada ir uzsākusi dalību ERASMUS+ programmā un plānojam arī turpmāk pēc jauniešu inciatīvām iesniegt gan līdzdalības, gan apmaiņas projektus. Aicinām pievienoties biedrībā, lai kopīgiem spēkiem uzrakstītu un realizētu projektu!

Pieteikuma anketa