Celš uz savstarpēju sapratni

Fakti

NORISES LAIKS: 25.04.2024 – 30.12.2024
FINANSĒTĀJS: Sabiedrības Integrācijas Fonds

Projekta Mērķis

Veicināt ciešāku sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību, izmantojot dažādas
aktivitātes, kas veicinās starppaaudžu dialogu, kultūras apmaiņu un savstarpēju sapratni.

Projekta Mērķa Grupa

Ukrainas civiliedzīvotāji Latvijā, kuri vēlas aktīvi iesaistīties un integrēties Latvijas sabiedrībā, kā arī Latvijas
sabiedrības pārstāvji, kuri vēlas veicināt Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos un izpratni.

Galvenās Aktivitātes
 • Galda spēļu vakari un kultūras vakars sociālās aprūpes centrā Vecbebros, kur piedalīsies gan Ukrainas
  civiliedzīvotāji, gan Latvijas sabiedrības pārstāvji;
 • Ukrainai veltīta futbola spēle starp FC RFS un Grobiņas SC/LFS ar kultūras un radošām aktivitātēm;
  Aktivitātes ar Rīgas Ukraiņu vidusskolu, kuras ietvers vēlēšanu simulācijas, komandas darbu,
  komunikācijas prasmes un latviešu valodas apguvi un vēstures izpēti – Līderu akadēmija Ukrainas
  jauniešiem- Latvija;
 • Kopīga Līgo un Jāņu svētku svinēšana, kas iekļaus ukraiņus Latvijas svētku tradīciju izzināšanā;
 • Lielā talka biedrības “Laiks jauniešiem” labdarības noliktavā, kopīgiem spēkiem tā tiks sakārtota,
  labiekārtota un atsvaidzināta.
 • Bērnu un jauniešu talantu konkurss “Jaunatnei ir talants”.
Sagaidmie Projekta Rezultāti
 • Palielināta Ukrainas civiliedzīvotāju izpratne par Latvijas valsts pārvaldi, kultūru, vēsturi un tradīcijām;
 • Veicināta starpkultūru sapratne un sadarbība starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību;
 • Uzlabotas vienlīdzīgas iespējas Ukrainas civiliedzīvotājiem integrēties Latvijas sabiedrībā;
 • Palielināta Ukrainas civiliedzīvotāju un Latvijas sabiedrības savstarpējā izpratne un uzlabots dialogs;
 • Papildinātas zināšanas un raisīta lielāka interese par kultūras iespējām jauniešiem.