Support organization “Laiks Jauniešiem”

Public benefit organization “Laiks Jauniešiem” invites you to support the association in ensuring quality work with youth. When making a donation to an organization, please indicate the purpose of the donation, so that the amount of money you donate is fully used for the benefit of your desired goal – examples: “Charity”, “Ensuring youth activities”, “Development of society” or an unspecified donation with the purpose “Donation”.

By donating to the association “Laiks Jauniešiem”, individuals and companies are entitled to receive an income tax discount.

Tax discounts for residents (individuals):

Natural persons who are entitled to use the tax credits specified in the Law “On Personal Income Tax” – the reduction of the taxable income of a natural person for the donated amounts cannot exceed 20% of the received taxable income. Discounts can be obtained by submitting the annual income declaration of citizens.

Tax credits for companies:

juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (12.pants) noteiktās nodokļu atlaides – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt trīs dažādos veidos. Ziedotājs var izvēlēties tikai vienu no šādiem atvieglojumiem un to piemērot visā pārskata gadā

  1. neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
  2. neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2 % no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras veiktas VSAOI;
  3. samazināt aprēķināto UIN no dividendēm par 75 % no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20% no aprēķinātā UIN no dividendēm. Izvēloties 3.veidu – ziedojumu summa nesamazina ar nodokli apliekamo bāzi, bet gan UIN no dividendēm;

Bank details:

Name: LAIKS JAUNIEŠIEM BIEDRĪBA
Registration number: 40008293617
Legal address: Bauskas nov., Īslīces pag., Rītausmas, “Lauktehnika 14” – 13, LV-3901
Account: LV62HABA0551047710873
Code: HABALV22
Bank: Swedbank AS

Ērta iespēja ziedot izmantojot aplikāciju “Mobilly”: