Labdarība

Labdarības maratons “Roku rokā” un atbalsts Ukrainai

Biedrība “Laiks Jauniešiem” aicina finansiāli atbalstīt brīvprātīgo darbu sniedzot atbalstu Ukrainas tautai. Finansiālie līdzekļi tiks izlietoti degvielai un brīvprātīgo ēdināšanai, kas nežēlojot savu brīvo laiku un līdzekļus sniedz vārdiem neaprakstāmu palīdzību.

Bankas rekvizīti: 

Nosaukums: LAIKS JAUNIEŠIEM BIEDRĪBA 

Reģistrācijas numurs: 40008296317 

Juridiskā adrese: Bauskas nov., Īslīces pag., Rītausmas, “Lauktehnika 14” – 13, LV-3901

Konts: LV62HABA0551047710873 

Kods: HABALV22

Banka: Swedbank AS

  • Iedzīvotāji aicināti pieteikties palīdzības sniegšanai https://www.ukraine-latvia.com/lv.html
  • Uzņēmumikas gatavi ziedot preces vai bez atlīdzības uzņemt bēgļus: ej.uz/Ukrainai (informāciju apkopo Ekonomikas ministrija).
  • Uzņēmumi, kas gatavi nodarbināt bēgļus: ej.uz/vakancescilvekiemnoukrainas (informāciju apkopo Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra – LIAA).
  • Pašvaldības un iedzīvotāji, kas gatavi bez atlīdzības uzņemt bēgļus: ej.uz/atbalstscilvekiemnoukrainas (informāciju apkopo biedrība Gribu palīdzēt bēgļiem).
  • Ja brauciet pēc saviem radiniekiem, draugiem vai vēlaties palīdzēt braucot, lūdzu, aizpildiet anketu, lai var koordinēt transportu un netiek radīti sastrēgumi: https://ej.uz/TransportscilvekiemnoUkrainas
  • Інформація щодо в’їзду до та перебування в Латвії. Информация про въезд и пребывание в Латвии. Pirmais solis, ierodoties Latvijā, ir zvans Valsts robežsardzei. Visa informācija latviski, ukrainiski un angliski Iekšlietu ministrijas kanālos. ŠEIT
  • Я виїжджаю з України через військовий конфлікт і мені потрібна допомога. I’m leaving Ukraine due to the military conflict and I need help. Anketa Ukrainas iedzīvotājiem, kas dodas uz Latviju. https://ej.uz/допомогавЛатвії

Labdarības maratons “ROKU ROKĀ”

FOTO: no personīgā arhīva

Biedrībā “Laiks Jauniešiem” brīvprātīgi iesaistās dažādu sociālo grupu jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, organizējot un piedaloties dažāda tipa neformālās izglītības pasākumos visā Latvijas teritorijā. Līdz 2021. gada 13. oktobrim biedrībā iesaistījušies 237 bērni un jaunieši no dažādiem Latvijas reģioniem, izrādot īpašu interesi veicināt dažādu iemaņu un prasmju attīstību.

Ņemot vērā sarežģīto situāciju pasaulē un Latvijā ar Covid-19 izplatību un dažādiem ierobežojumiem,  jaunieši pieņēma lēmumu no 2020. gada marta uzsākt plašu labo darbu akciju – labdarības maratonu “Roku Rokā”, kura ietvaros veic bezmaksas pārtikas, nepārtikas un apģērbu paciņu nodrošināšanu grūtībās nonākušajām ģimenēm, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un vientuļajiem pensionāriem.

Labdarības maratonā “Roku Rokā” ir iesaistījušies 60 brīvprātīgie jaunieši, kuri savā brīvajā laikā pēc mācībām veic visu organizatorisko un procesuālo darbu veikšanu, lai labo darbu akcija spētu pilnvērtīgi funkcionēt – dokumentu sagatavošana, sadarbības partneru uzrunāšana, darbs ar sociālajiem tīkliem, brīvprātīgo darbinieku koordinēšana, ziedojumu akciju organizēšana, produktu saņemšana no sadarbības partneriem, pārtikas, nepārtikas un apģērbu paciņu izveidošana, klientu loka apzināšana – pārbaude sadarbībā ar sociālajiem dienestiem, paciņu piegāde un atskaišu sagatavošana.

 Šie laikietilpīgie darbi aizņem lielu dienas daļu jauniešiem, taču veicot šo brīvprātīgo sociālo darbu jauniešu acis “deg”, jo viņi jūt, ka ir iespēja palīdzēt tiem cilvēkiem, kuri nonākuši dažādās dzīves grūtībās. Iesaistoties šāda veida labo darbu akcijā tas noteikti pozitīvi ietekmē jaunieša veiktspēju un sekmē dažādu prasmju un iemaņu apgūšanu. Vēlamies piebilst, ka vairāki mūsu jaunieši jau ir uzsākuši profesionālas darba gaitas vai praksi mūsu sadarbības partneru uzņēmumos, kuri sadarbojušies labdarības vai cita veida projektos.

Līdz šim mūsu jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem snieguši palīdzību aptuveni 11000 mājsaimiecībām visā Latvijas teritorijā. Palīdzība sniegta pārtikas, nepārtikas, apģērbu paciņu un dažādu fizisku darbu veikšanā. Ja ir aizdomas par nepatiesas informācijas sniegšanu, tad tā tiek individuāli izvērtēta sadarbībā ar sociālajiem dienestiem, jo esam līdz šim saskārušies ar gadījumiem, kad cilvēki cenšas krāpniecības nolūkos iegūt dažādus labumus.

Ja Jums ir zināmi cilvēki kuri ir nonākuši finansiālās vai citu veidu grūtībās aicinām sazināties ar mūsu jauniešu komandu, lai rastu vismaz īslaicīgu situācijas atrisinājumu – atspērienu. Tāpat droši sazinieties ar mums, ja nespējiet rast risinājumu/atbalstu no pašvaldības vai valsts institūcijām, izvērtēsim situāciju un kopā ar sadarbības partneriem – ekspertiem savā jomā centīsimies Jums palīdzēt.

Aicinām uzņēmumus un līdzcilvēkus iesaistīties labo darbu akcijā – labdarības maratonā “Roku Rokā” un ziedot Jums ērtu finansiālu ziedojumu, veikt produkcijas ziedojumu, ziedot vairs nevajadzīgo apģērbu un strādājošu sadzīves tehniku. Tikai kopā mēs varam viens otram palīdzēt. Labais vairo labo!

Publicitātes:

https://www.tvnet.lv/7376083/jauniesi-ar-lidzcilveku-un-uznemumu-atbalstu-palidzejusi-11-000-majsaimniecibam-visa-latvija?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=7376083&fbclid=IwAR14SFQzVcknu6MFUEBGZAdXOXnH3AOhUZmYKcXZe5ty2XsJayVI-SGe_4M

https://www.la.lv/roku-roka-ar-tiem-kam-gruti

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/gimenes-studija/lugt-nav-viegli-gimenes-neversas-pec-palidzibas-ja-pandemijas-la.a137784/

https://www.tvnet.lv/6981404/biedriba-laiks-jauniesiem-nogadajusi-partikas-pacinas-277-gimenem

https://www.facebook.com/watch/?v=2577838322508792

Biedrības “Laiks Jauniešiem” rekvizīti:

Nosaukums: LAIKS JAUNIEŠIEM BIEDRĪBA

Konts: LV62HABA0551047710873

Mērķis: Ziedojums