#LAWAvailable 2.0

Fakti

NORISES LAIKS: 01/06/2024 – 31/05/2025
FINANSĒTĀJS: Erasmus+
PROJEKTA BUDŽETS: 13 500 EUR

Projekta Mērķis

Projekta galvenais mērķis ir veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību. Projekta laikā veicināsim dialogu jauniešu iesaistīšanās iespējas ar lēmumu pieņēmējiem.

Projekta Mērķa Grupa

Projekta mērķis ir sasniegt jauniešus vecumā no 13 līdz 30 gadiem, īpaši vēršot uzmanību uz tiem, kuri saskaras ar dažāda
veida ierobežojumiem, lai gan aktivitātēs piedalīties aicināti visi interesenti. Mūsu galvenā uzmanības koncentrācija ir uz
jauniešiem, kas atrodas sociālās riska zonā. Šie jaunieši tiks piesaistīti sadarbībā ar Bauskas novada sociālo dienestu un
organizācijas “Laiks Jauniešiem” izveidotu mentoru tīklu “MĒS – JAUNIEŠIEM”

Galvenās Aktivitātes
  • Projekta atklāšanas pasākums
  • Futbols ar saeimas deputātiem
  • Jaunieši pārņem pašvaldību
  • Projekta noslēguma konference
Sagaidmie Projekta Rezultāti

Projekts veicinās jauniešu izpratni par iesaisti valsts līmeņa lēmumu pieņemšanā ne tikai projektā iesaistītajiem jauniešiem,
bet arī plašākā mērogā, jo visas projekta aktivitātes, kā arī projekta rezultāts – izglītojošais video tiks izplatīts sociālajos
tīklos un būs veidots jauniešiem saistošā un interesantā veidā, tādējādi nodrošinot, ka pēc iespējas plašāks jauniešu skaits
neformālā veidā gūst zināšanas. Tāpat aktīvi izplatīsim projekta pieredzi, iegūtās zināšanas un izveidotos rezultātus par
jauniešu līdzdalību valsts mēroga lēmumu pieņemšanā plašašākai sabiedrībai, lai veicinātu izpratni par jauniešu iesaistes
iespējām lēmumu pieņemšanā.