LJ LEVEL-UP

 
Fakti

NORISES LAIKS:  22.04.2024 – 23.10.2024
FINANSĒTĀJS: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
PROJEKTA BUDŽETS: 6840.42 EUR

Projekta Mērķis

Radīt spēcīgu pamatu jauniešu sociālai un personības attīstībai, sekmējot viņu aktīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē un stimulējot pilsoniskās aktivitātes. Mēs veidosim “Laiks Jauniešiem” organizācijas stratēģiju laikposmam 2024-2026, kas tiks izstrādāta kā visaptverošs plāns, lai veicinātu jauniešu ilgtermiņa attīstību un stratēģisku iesaistīšanos sabiedrības aktivitātēs. Šī stratēģija izcelsies ar jauniešu tiešu iesaisti ne tikai tās izveidē, bet arī turpmākajā īstenošanā, kas nodrošinās jauniešiem iespējas pilnveidot savas pilsoniskās zināšanas un prasmes, kā arī izveidos drošu un stabilu pamatu viņu nākotnes izaugsmei un efektīvai integrācijai sabiedrībā.

Projekta Mērķa Grupa

Mūsu projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri ir tiešā mērā saistīti ar organizāciju (biedri/brīvprātīgie), kā arī jaunieši no Rīgas, Jelgavas novada, Salaspils novada un Bauskas novada, kuri nākotnē varētu kļūt par  biedrības “Laiks Jauniešiem” biedriem un brīvprātīgajiem.

Galvenās Aktivitātes
  • Biedrības “Laiks Jauniešiem” stratēģijas un rīcības plāna “2024 – 2026” plānošana un izstrāde. Stratēģija un rīcības plāns “2024 – 2026” tiks veidots, iesaistot vismaz 30 dalībniekus no Bauskas, Jelgavas, Salaspils novadiem un Rīgas valstspilsētas. Pasākums paredzēts divu dienu garumā viesu namā, plānojot un izstrādājot dažādās darba grupās, diskusijās, un neformālās izglītības aktivitātēs stratēģiju un rīcības plānu biedrībai “Laiks Jauniešiem”.
  • Dalība 2024. gada 12. augusta Starptautiskās jaunatnes dienas festivālā “KOPUMS”, kas tiks organizēts Latvijas Jauniešu galvaspilsētā 2024 – Līvānu novadā. Ikgadējā NVO kvartālā, biedrība “Laiks Jauniešiem” piedāvās radošu darbošanos – nozīmīšu darbnīcu, lielizmēra galda spēles bērniem un jauniešiem, mentoringa spēles “Sarunas, kas atklāj” prezentāciju plašākai auditorijai, labās prakses piemēri ERASMUS+ projektu ietvaros, kā arī sarunas par REĀLU līdzdalību un iekļaušanu. Aktivitātes ilgums atkarīgs no organizatoru norādījumiem un plānotās programmas.
  • Organizācijas “Laiks Jauniešiem” grāmatvedības un dokumentu pārvaldības sistēmas/darbības izveide, lai sekmētu kvalitatīvāku un ērtāku administratīvo darbību veikšanu, kas atvieglinās turpmāku un ilgtspējīgāku organizācijas darbību, samazinot dažādus riskus un administratīvos resursos pavadīto laiku.
  • 12 neformālas grupas jauniešiem, kurās piedalīsies vismaz 17 jaunieši katrā. Šīs grupas tiks veidotas, lai veicinātu jauniešu līdzdalību, iesaisti NVO sektorā un jaunatnes organizāciju darbā. Katra grupa būs veltīta piedāvājumu, ideju ģenerēšanai, projektu rakstīšanai un iepazīšanai. Šajās grupās piedalīsies dažādi jaunieši, tostarp sociāla riska jaunieši, jaunie līderi un citi interesenti, kuri vēlas aktīvi iesaistīties un iegūt jaunas prasmes un pieredzi. Šīs grupas nodrošinās iespēju jauniešiem attīstīt savas digitālās, radošās, līdzdalības un sadarbības prasmes, veicināt ideju apmaiņu un kopīgi strādāt pie projektu un iniciatīvu īstenošanas. Tas palīdzēs radīt jauniešiem stabilu pamatu sabiedrībā un veicinās viņu personības un profesionālo izaugsmi. Katras neformālās grupas tematika tiks atkārtota divas reizes: Laiks “Digitālajiem rīkiem”, Laiks “Erasmus+”, Laiks “Sarunām”, Laiks “Fotogrāfēt”, Laiks “Mākslai”, Laiks “Līderībai”.
Sagaidmie Projekta Rezultāti

Projekta rezultātā tiks izveidota ilgtspējīga stratēģija un rīcības plāns “2024 – 2026”, kas balstīts uz jauniešu viedokļiem un vajadzībām. Šī stratēģija būtiski ietekmēs un uzlabos biedrības darbību. Šī stratēģija nodrošinās pamatu jauniešu sociālajai un personības attīstībai, veicinot viņu līdzdalību sabiedrībā un pilsonisko aktivitāti. 

Dalība jaunatnes dienas festivālā “KOPUMS” dos iespēju dalīties ar biedrības “Laiks Jauniešiem” labās prakses piemēriem, kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku jauniešiem, diskutēt un runāt par jauniešu aktualitātēm – JĒGPILNU un REĀLU līdzdalību, kā arī piesaistīt jaunus biedrus organizācijas “Laiks Jauniešiem” darbībai un brīvprātīgajam darbam.

Grāmatvedības sistēmas un dokumentācijas pārvaldības izveide sekmēs administratīvo risku mazināšanos, kā arī atvieglinās organizācijas vadību un ilgtspējas nodrošināšanu, proti, izstrādājot konkrētu sistēmu un darbības soļus, sekmēs sakārtotus un pārdomātus darbības soļus.