Projekta norise: 18.10.2021. (arī publicitāte) - 18.10.2022.

Projekta informācija: Projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros īstenotajam jaunatnes iniciatīvu projektam "Bauskas jaunieši - pāri kalniem un lejām"

Projekta mērķis: Integrējot neformālās izglītības metodes vairāku pasākumu ciklos, sniegt atbalstu Bauskas novada jauniešiem, kuri pēc Bauskas novada izglītības iestāžu novērojumiem nonākuši priekšlaicīgās mācību pamešanas riska grupās.

Galvenās aktivitātes: 1. Jauniešu organizēts sarunu cikls, kas veltīts iepazīstot Latvijā pazīstamas un mīlētas personības, integrējot motivējošus stāstījumus par izglītības nozīmi. 2. Komandas orientēšanās spēle “Iepazīsti Bauskas pilsētu”, kuras ietvaros sadaloties komandās jaunieši cieši sadarbojoties viens ar otru izpildīs dažādus uzdevumus pilnveidojot saskarsmes un sadarbības prasmes. 3. Labdarības maratona “Roku Rokā” telpu remotdarbi, apģērbu apmaiņas punktu izveide un noliktavas izvietošana. 4. Medijpratības apmācības, lai mazinātu “fake-news” un nepakļaušanos dažādiem riskiem sociālajās vietnēs.

Mērķa grupa un pārējie dalībnieki: Projekta mērķa grupa ir Bauskas novada izglītības iestāžu audzēkņi, kuriem ir konstatēti priekšlaicīgās mācību pamešanas riski, kuri mācās no 5. līdz 12. klasei. Darbosimies ar dažādiem riska jauniešiem – grūtības mācības, mobings, problēmas ģimenē, ekonomiskie riski.  Pasākumos tiks iesaistīti arī pārējie Bauskas novada jaunieši sekmējot saliedētību un sekmējot vienlīdzību jauniešu vidū. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekta norise: 01.07.2021. (arī publicitāte) - 01.09.2021.

Projekta informācija: Bauskas pašvaldības projekts - "MĒS SAVAM NOVADAM 2021"

Projekta mērķis: Projekta mērķis – medijpratības nodarbību īstenošanā informēt sabiedrību par dezinformācijas draudiem, viltus ziņu izplatību, naida runas un viedokļa atšķirību.

·       Informēt sabiedrību par dezinformācijas draudiem

·       Sabiedrību medijpratības jomā izglītot

·       Popularizēt bērnu, jauniešu un citu Latvijas iedzīvotāju vidū profesionālu datu analīzi, radot kvalitatīvu saturu medijos un sociālo tīklu platformās

·       Organizēt seminārus, apmācības, individuālas konsultācijas un citas praktiskās un teorētiskās nodarbības dažādām mērķu grupām.

·       Nodrošināt projekta publicitāti pirms un pēc projekta ieviešanas aktivitātēm;

Klātienes nodarbībās iedzīvotājiem tiks skaidrots medijpratības jēdziens un tā nozīme kopējās sabiedrības attīstībai. Nodarbību cikli tiks sadalīti pa vecuma grupām, kopā sasniedzot vismaz 75 cilvēku auditoriju, kas pēc nodarbībām par medijpratību informēs savai auditorijai. Vecuma grupas – jaunieši, vidējā paaudze, seniori. Gadījumā, ja epidemioloģiskā situācija valstī neļaus organizēt nodarbības klātienē, tās tiks organizētas attālināti. Nodarbību ciklā piedalīsies deviņi lektori gan no Latvijas, gan citām Baltijas valstīm, kas stāstīs informāciju par medijpratību. Kopā tiks organizētas deviņas nodarbības par medijpratību – trīs nodarbības (“Izpratne par medijiem”, “Nepatiesas ziņas un manipulācija”, “Cīņa pret dezinformāciju”) trim mērķu grupām – jauniešiem, vidējai paaudzei, senioriem.