Biedrībā pamatojoties uz biedru kopsapulcē pieņemtajiem statūtiem ir četri valdes locekļi, katram no tiem dota iespēja biedrību pārstāvēt atsevišķi. 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar valdes locekļiem vai jaunatnes nodaļas vadītāju.


Gints Jankovskis
Valdes priekšsēdētājs
 info@laiksjauniesiem.lv
+371 28646934


Pēteris Vimbsons
Valdes loceklis
 info@laiksjauniesiem.lv


Raimonds Jankovskis
Valdes loceklis
 info@laiksjauniesiem.lv
+371 29421168


Mārtiņš Jankovskis
Valdes loceklis
 info@laiksjauniesiem.lv
+371 26454795


Zane Grāvīte
Jaunatnes nodaļas vadītāja
 info@laiksjauniesiem.lv
+371 29186882