Biedrība: Laiks Jauniešiem
Reģistrācijas numurs: 40008293617
 
Biedrības "Laiks Jauniešiem" jaunākā statūtu redakcija: SPIED ŠEIT.


2019. gada 16. decembrī, biedrību dibinājuši trīs brāļi Gints, Raimonds un Mārtiņš Jankovski, laikam ejot apvienojuši savas intereses un ir ieinteresēti dot savu ieguldījumu, lai veicinātu jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos, ar mērķi rast iespēju jauniešiem ārpus izglītības iestādēm attīstīt savu intelektuālo potenciālu, izkopt spējas un talantus veicināt personības vispusīgu attīstību, jo jaunieši arvien biežāk izvēlas iegūt izglītību ārzemēs, un lielākā daļa neatgriežoties dzimtenē turpina savu karjeru citviet. 

Biedrībā "Laiks Jauniešiem" ir četri valdes locekļi, kā arī statūtos ir noteikts, ka vismaz diviem no tiem ir jābūt vecumā līdz 25 gadiem.

Valdes loceklim Raimondam Jankovskim ir 35 gadi, gandrīz puse viņa dzīves saistīta ar pedagoģiju. No 2005.-2011. gadam strādājis par angļu valodas skolotāju un klases audzinātāju Rīgas Sanatorijas internātpamatskolā, kurā mācījās bērni ar garīgās veselības traucējumiem. Tajā laikā četras reizes ticis nominēts balvai "Rīgas sakarīgākais skolotājs" un 2011. gadā ieguvis titulu "Sakarīgākais skolotājs valodu jomā". Skolēnu vecāki Raimondu izvirzījuši arī titulam "Latvijas Lepnums". Pēc tam Raimonds devās studēt uz Angliju un veica brīvprātīgo darbu kā skolotāja palīgs imigrantiem no Baltijas valstīm Volverhamptonā. Atgriežoties Latvijā, Raimonds uzsāka darbu Babītes vidusskolā, kur strādājis kā speciālais pedagogs, angļu valodas skolotājs un klases audzinātājs. Strādājot Babītes vidusskolā, Raimonds izstrādāja biznesa angļu valodas programmu vidusskolai, kuru arī realizēja praksē. Jaunus izaicinājumus meklējot, šī gada septembrī Raimonds uzsāka darbu Ķekavas vidusskolā. 2017. gadā Raimonds absolvējis Latvijas Universitātes pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti ar profesionālā bakalaura grādu - angļu valodas un psiholoģijas skolotājs, saņēmis rektora pateicību par ieguldījumu pētnieciskajā darbībā. Papildinājis zināšanas tālāk izglītības programmās Slovēnijā, Turcijā, Maltā, Lielbritānijā, Amerikas Savienotajās valstīs un citur. Ieguvis godalgotu vietu pedagoģiskajā meistarības konkursā. Izturējis atlasi un 2018. gadā izvēlēts kā Latvijas pārstāvis "Izcilības un sasniegumu mācīšanā (TEA)" programmai, kuru īsteno ASV Valsts departamenta Izglītības un kultūras lietu birojs - programmas ietvaros mācījies Nevadas Universitātē. Raimonds jau no skolas laikiem aktīvi iesaistījies sabiedriskajā un brīvprātīgajā darbā. Brīvajā laikā pavada laiku ar ģimeni un draugiem. Seko politiskajiem procesiem Latvijā un pasaulē. Interesējas par sportu - pats piedalījies dažādās distanču slēpošanas un biatlona sacensībās.

Valdes priekšsēdētājs – Gints Jankovskis ir 23 gadu vecs jaunietis no Bauskas. Jau no pamatskolas laikiem ir aktīvs jauniešu organizāciju un brīvprātīgā darba dalībnieks/organizētājs. Mācoties vidusskolā allaž ņēmis dalību skolēnu pašpārvaldē un divus pēdējos vidusskolas gadus bija skolēnu pašpārvaldes vadītājs. Plašāk savu izglītības iestādi pārstāvējis Rīgas Skolēnu domē, kā arī Latvijas Republikas Saeimas rīkotajā projektā “Jauniešu Saeima”, kurā nav skopojies ar savu viedokli arī publiskajā telpā. 2017. gadā projekta “Jauniešu Saeima” ieguvis titulu – “Nākotnes politiķis 2017”. Vasarā nodarbojas ar skolēnu vasaras darba koordinēšanu un veido dažādus pasākumus jauniešu izglītošanai. Šobrīd strādā par Sabiedrisko attiecību speciālistu pašvaldībā, kā arī brīvajā laikā nodarbojas ar fotogrāfēšanu. Motivēts padarīt Latvijas jauniešiem ik dienu labāku un cīnīties par jauniešu interesēm arī plašākā mērogā.

Valdes loceklis - Mārtiņš Jankovskis, 32 gadi, laimīgi precējies, četru meitiņu tēvs. Kopš 2008. Gada strādā Reģionālās pašvaldības policijas Ķekavas novada pārvaldē vecākā inspektora amatā. Papildus pamatdarba pienākumiem vada lekcijas Ķekavas, Ikšķiles un Inčukalna novadu skolēniem par Administratīvo atbildību un citām jauniešiem aktuālām tēmām. Liela daļa no jauniešiem zina, ka pie Mārtiņa var vērsties arī pēc padoma ne kā pie policista, bet gan kā pie drauga. Sadarbībā ar Ķekavas jaunatnes iniciatīvu centru Mārtiņš vairākus gadus vadījis dienas nometnes bērniem un jauniešiem.

Valdes loceklis - Pēteris Vimbsons, 19 gadus jauns aktīvs un perspektīvs jaunietis no Saulkrastiem. Biedrībā aktīvi darbojas no pirmās dienas, aktīvi piedaloties dažādu procesu plānošanā un arī pieņemšanā. Brīvajā laikā nodarbojas ar automašīnām, patīk tehniskas lietas un ar to saistītais. Šobrīd mācās būvniecību Rīgas tehniskajā universitātē. Vēlas darboties jaunatnes jomā, lai stiprinātu jauniešu veiktspēju.