Pakalpojumi

Biedrība “Laiks jauniešiem” piedāvā dažādus resursus, informatīvos materiālus un apmācības par jauno paaudžu iekļaušanu darba vidē,ņemot vērā informācijas uztveres īpatnības.

Mērķauditorija:  Esošie un topošie Uzņēmēji, pašvaldību darbinieki, personāla vadītāji u.c. interesenti.

Semināra ilgums: 2 semināra cikli. Viena semināra cikla ilgums 1.5 stundas.

Norises vieta:  Izbraukuma seminārs klienta nodrošinātā darba telpā

Cena par vienu semināra ciklu: Viens semināra cikls – 20EURO (bez pvn) par vienu dalībnieku.

Dalībnieku skaits: 10-70 dalībnieki

Programma:
PIRMAIS CIKLS
  • Jauniešu integrācijas iespējas darba vidē;
  • Pieredzes stāsti par darbu ar jauniešiem;
  • Riski un to novērtēšana darbā ar jauniešiem;
  • Saskarsmes prasmju pilnveide darbā ar jauniešiem;
  • Novērtēšanas kritēriju izmantošana lēmumu pieņemšanas procesā, darbā ar jauniešiem;
  • Jauniešu teorētisks raksturojums (agresija, tās cēloņi, izpausmes, agresijas pastiprinošie, attīstošie faktori, izpratne par bērna attīstību, domāšanu, jūtām un agresiju)
OTRAIS CIKLS
  • Situācijas analīze kolektīvā;
  • Jauniešu uztveres tipi un uzvedības modeļi;
  • Praktiskie uzdevumi – kā strādāt komandā, kur pārstāvētas vairākas paaudzes;
  • Kā piesaistīt jauniešu auditoriju izmantojot digitālos rīkus.