Sadarbības partneri

Biedrības “Laiks Jauniešiem” lielākie sadarbības partneri

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) ir 1992. gadā dibināta organizācija, kas iekļauj un atbalsta 48 jauniešu organizācijas no Latvijas un veicina jauniešiem ērtas un pilsoniski atbildīgas vides veidošanu Latvijā.

Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) ir nacionāla līmeņa platforma, kas apvieno 42 nevalstiskās organizācijas darbam sabiedrības noturībai un ilgtspējīgai globālajai attīstībai. Biedrība dibināta 2004. gada 12. augustā.

Bauskas rajona lauku partnerība ir Bauskas novada atbildīgā organizācija par LEADER projektu konkursiem ES finansējuma ieguvei sabiedrības virzītai vietējai attīstībai.

Zemgales NVO Centrs ir ciešā sadarbībā ar vairāk kā 500 reģiona organizācijām, pakalpojumi tiek sniegti vairāk kā 400 NVO pārstāvjiem. Sadarbībā ar Zemgales NVO resursu centriem tiek īstenoti apmācību semināri un NVO informācijas dienas.