Ziedot

Atbalsti biedrību “Laiks Jauniešiem” darbībā

Sabiedriskā labuma organizācija „Laiks Jauniešiem” aicina atbalstīt biedrību kvalitatīvā darbā ar jaunatni nodrošināšanā. Veicot ziedojumu organizācijai, lūdzam, norādīt ziedojuma mērķi, lai Jūsu ziedotā naudas summa pilnvērtīgi tiktu izlietota Jūsu vēlamā mērķa labā – piemēri: „Jauniešu aktivitāšu nodrošināšanai”, “Labdarībai”, “Ziedojums” u.tml.

Ziedojot biedrībai “Laiks Jauniešiem”, privātpersonas un uzņēmumiem ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi.

Nodokļu atlaides iedzīvotājiem (privātpersonām):

Fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20 % no gūtā apliekamā ienākuma.  Atlaides iespējams saņemt, iesniedzot ikgadējo iedzīvotāju ienākuma deklarāciju.

Nodokļu atlaides uzņēmumiem:

juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (12.pants) noteiktās nodokļu atlaides – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt trīs dažādos veidos. Ziedotājs var izvēlēties tikai vienu no šādiem atvieglojumiem un to piemērot visā pārskata gadā

  1. neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
  2. neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2 % no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras veiktas VSAOI;
  3. samazināt aprēķināto UIN no dividendēm par 75 % no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20% no aprēķinātā UIN no dividendēm. Izvēloties 3.veidu – ziedojumu summa nesamazina ar nodokli apliekamo bāzi, bet gan UIN no dividendēm;

Bankas rekvizīti:

Nosaukums: LAIKS JAUNIEŠIEM BIEDRĪBA
Reģistrācijas numurs: 40008293617
Juridiskā adrese: Bauskas nov., Īslīces pag., Rītausmas, “LLT 14” – 13, LV-3901
Konts: LV62HABA0551047710873
Kods: HABALV22
Banka: Swedbank AS

Ērta iespēja ziedot izmantojot aplikāciju “Mobilly”: