Laiks Jauniešiem

Jauniešu neformālās izglītības veicināšana – apmācības, kursi, semināri, labdarība, brīvprātīgais darbs un cita veida aktivitātes, lai pilnvērtīgi sniegtu atbalstu dažādu sociālo grupu bērniem un jauniešiem, proti, integrēšana sabiedrībā, kā arī pilsoniski sabiedrības aktivitātes celšana. Mūsu mērķis ir rast individuālu pieeju katram bērnam un jaunietim, lai sniegtu būtisku ieguldījumu personīgajā attīstībā.

Komanda

Komandu veido nozares jaunie un pieredzējušie speciālisti, kuri savu darba specifiku pārzina un ir gatavi dot zināšanas tālāk

Individuāli risinājumi

Individuāla pieeja katram jaunietim, sniedzam iespēju dažādu sociālo grupu jauniešiem atvērties un rast pareizo ceļu izaugsmes veicināšanai

Mērķis

Veicināt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālajai un radošajai attīstībai, sekmējot pilnvērtīgu to personības attīstību, palīdzot tiem integrēties sabiedrībā

Dalības maksa

Dalība organizācijā ir bez slēptām izmaksām – tā tiek nodrošināta bez maksas

Plānotie un aizvadītie pasākumi

Abalstam Ghetto Games

Mēs, biedrība Laiks Jauniešiem vēlamies publiski atbalstīt Ghetto Games organizāciju un tās…

Es mīlu Tev

Biedrība “Laiks Jauniešiem” 2.jūlijā organizē spēli “Es mīlu Tevi, Bauska”, kura norisināsies…

Produktu un finansiālie atbalstītāji